Yn ôl

Llinell Gymorth Delta - Arian

Prynu un o'n pecynnau llinell gymorth Delta fel cost unwaith yn unig a thalu ffi fisol fach am fonitro.

£275
A £6.26 Y/M (heb gynnwys TAW)

Mae hyn yn caniatáu i unrhyw un brynu un o'n pecynnau llinell gymorth Delta fel cost unwaith yn unig a thalu ffi fisol fach am fonitro.

Mae'r cynllun hwn yn cynnwys:

  • Rhyddid i brynu'r cyfarpar
  • Llinell Gymorth Delta
  • Larwm gwddf (ag amrediad cyffredinol o tua 50m)
  • Strap garddwrn
  • Cortyn
  • Monitro 24/7
  • Gwiriad System Flynyddol

 

Cost:

  • Tâl am brynu Llinell Gymorth Delta a larwm gwddf: £225.00 (heb gynnwys TAW)
  • Tâl misol am fonitro yn unig: £6.26 (heb gynnwys TAW)
  • Tâl unwaith yn unig am osod y cyfarpar: £50 (yn daladwy yn y taliad cychwynnol) (heb gynnwys TAW)

TAW – os oes gan y person sy'n defnyddio'r offer/gwasanaeth unrhyw gyflyrau meddygol hirdymor neu unrhyw anabledd, nid oes angen i chi dalu TAW am ein gwasanaeth.