Argyfwng y tu allan i oriau

Mae’r ffurflen hon ar gyfer argyfyngau dim ond pan fydd eich awdurdod lleol neu gymdeithas tai ar gau.

Os nad ydych yn siŵr beth yw argyfwng, cyfeiriwch at wefan eich awdurdod lleol neu gymdeithas tai cyn llenwi’r ffurflen. Ar gyfer materion nad ydynt yn rhai brys, cysylltwch â'ch darparwr tai yn ystod oriau swyddfa arferol.

Ar ôl i'r ffurflen gael ei chwblhau a bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen, bydd ein hymgynghorwyr yn trosglwyddo'r atgyweiriad brys i'r contractwr ar alwad, a fydd yn mynychu. Dim ond os bydd angen rhagor o wybodaeth y byddwn yn eich ffonio ar ôl llenwi'r ffurflen.

Sylwch na allwn roi amcangyfrif o amser cyrraedd gan fod pob awdurdod lleol neu gontractwr cymdeithas dai ar alwad a byddant yn mynychu cyn gynted ag y gallant.

Cwblhewch y ffurflen gyda chymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Ar gyfer pob ymholiad arall, defnyddiwch ein ffurflen ymholiad cyffredinol.

Cwblhewch y ffurflen gyda chymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Argyfwng y tu allan i oriau ffurf

Select your university campus:Heating/boiler emergency repairs during summer months

Please be aware that your local authority or housing association has set boiler repair guidelines for the summer months.
Delta Wellbeing follows its guidelines; if there are any issues, don't hesitate to contact your local authority or housing association.

Pa fath o foeler sydd gennych chi?

A oes unrhyw wendidau yn yr eiddo?


*Any conditions that may affect the work being carried out within the property to inform the contractors before entering etc.
(01/01/01)
Bron Afon requires further security, please ONLY complete your set of security questions
Must be completed to pass the job over to contracter
Must be completed to pass the job over to contracter