Argyfwng y tu allan i oriau

Os ydych chi'n cysylltu â ni am un o'r rhesymau isod, llenwch y ffurflen argyfwng y tu allan i oriau:

  • Atgyweirio tai*
  • Materion yn ymwneud â'r tywydd fel llifogydd
  • Strwythurau peryglus
  • Problemau ar yr heolydd


*Mae'r ffurflen hon ar gyfer argyfyngau yn unig pan fydd eich awdurdod lleol/cymdeithas dai ar gau, peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon i gyhoeddi di-argyfwng, cysylltwch â'ch darparwr tai yn ystod oriau agor arferol swyddfa.

Ymholiadau cyffredinol

Os ydych chi'n cysylltu â ni am un o'r rhesymau isod, llenwch y ffurlfen ymholiad cyffredionol:

  • Llinell Gymorth
  • Gwybodaeth a chyngor ynghylch gofal cymdeithasol (preswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig)
  • Teleiechyd
  • Ymholiadau eraill


Os hoffech drafod Delta CONNECT (ar gael yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion), llenwch y ffurflen cyfeirio CONNECT.