Darllenwch ein newyddion a'n diweddariadau diweddaraf

Newyddion

Cefnogaeth pryd y bynnag bydd ei hangen arnoch

Beth rydym yn ei wneud

Eich helpu i fyw'r bywyd rydych yn ei ddymuno

Find Out More

Mae ein tîm yma i chi 24/7

Find Out More

Yn eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy

Ble bynnag yr ydych yn y DU, mae ein tîm yn ymroddedig i ddarparu'r offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich gweithgareddau dyddiol, boed yng nghysur eich cartref neu allan.

 

Sut mae eich Llinell Gymorth Delta yn gweithio?

  • Os oes gennych lwybrydd rhyngrwyd gartref, gallwn yn hawdd gysylltu eich llinell cymorth â'i gefn. Os nad oes gennych gysylltiad rhyngrwyd, rydym yn cynnig opsiwn achubiaeth SIM yn unig sy'n cysylltu â'r darparwr symudol cryfaf sydd ar gael. Mae hyn yn sicrhau cysylltiad dibynadwy â'n canolfan fonitro, neu'ch cysylltiadau enwebedig pryd bynnag y bo angen, gan roi tawelwch meddwl i chi.

  • Ar ôl i'r larwm gael ei osod, byddwch yn cael larwm gwddf y gellir ei wisgo o amgylch eich gwddf neu ar strap arddwrn. Os oes angen help, pwyswch y botwm a bydd un o'n cynghorwyr yn ateb eich galwad. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar drwy ffonio 0300 333 2222.

Mae cael eich llinell gymorth mor hawdd ag 1-2-3!

1 Dewiswch Eich Cynllun

Dewiswch y cynllun gorau ar gyfer eich anghenion

2 Eich Cyfarpar

Byddwn yn anfon eich cyfarpar o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl ei archebu/prynu.

3 Tawelwch Meddwl

Mae ein tîm cymwynasgar yma i chi 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn!

Eich dewisiadau o ran cynllun

Mae pob un o'n cynlluniau yn cynnwys cyfarpar Llinell Gymorth Delta.

1
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig

Delta CONNECT

£32 ffi gosod
Ac o £6.99 y wythnos
Cofrestrwch ar gyfer CONNECT heddiw i gael pecyn cymorth hyblyg sy’n cynnwys asesiad llesiant, galwadau llesiant rhagweithiol, cymorth a gweithgareddau llesiant, a gwasanaeth ymateb cymunedol 24/7.
2
Digidol

Llinell Gymorth Delta

£50 un-tro (heb gynnwys TAW)
Ac o £5.07 y wythnos
Mwynhewch dawelwch meddwl unrhyw bryd trwy ddefnyddio Delta Lifeline. Gyda dim ond clic, gallwch gael cymorth ar unwaith 24/7, p'un a ydych yn dewis tlws crog sengl neu tlws crog dwbl ar gyfer diogelwch ychwanegol. Fodd bynnag, nodwch nad yw Delta Lifeline yn cynnwys tîm ymateb.

“Mae fy llinell gymorth wedi rhoi cymaint o dawelwch meddwl i mi a'm teulu.”

“Mae wedi rhoi fy annibyniaeth a'm rhyddid yn ôl i mi.”

“Mae'n wych gwybod bod cymorth ar gael 24/7, 365 diwrnod, os bydd ei angen arnaf rywbryd.”