Cefnogaeth pryd y bynnag bydd ei hangen arnoch

Find Out More

Eich helpu i fyw'r bywyd rydych yn ei ddymuno

Find Out More

Mae ein tîm yma i chi 24/7

Find Out More

Yn eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy

Ble bynnag ydych yn y DU, gall ein ein tîm ddarparu cyfarpar y gallwch ei ddefnyddio yn eich cartref neu du allan fel rhan o'ch trefn ddyddiol. Mae rhagor o fanylion ar gael am y cynlluniau sydd gennym.

 

Sut mae eich Llinell Gymorth Delta yn gweithio?

  • Mae holl Linellau Cymorth Delta angen mynediad i'ch ffôn llinell dir i allu gweithredu a chysylltu â'n canolfan fonitro 24/7 neu eich cyswllt/cysylltiadau enwebedig os dewisoch chi'r Cynllun Prynu yn Unig.

  • Heb linell dir? Peidiwch â phoeni! Gallwn ddarparu cerdyn SIM Llinell Gymorth Delta arbennig i'w roi yn eich uned sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'ch Wi-Fi cartref ac yn eich galluogi i gysylltu â'n canolfan fonitro neu eich cysylltiadau enwebedig pryd bynnag y bydd angen i chi wneud hynny.

Mae cael eich llinell gymorth mor hawdd ag 1-2-3!

1 Dewiswch Eich Cynllun

Dewiswch y cynllun gorau ar gyfer eich anghenion

2 Eich Cyfarpar

Byddwn yn anfon eich cyfarpar o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl ei archebu/prynu.

3 Tawelwch Meddwl

Mae ein tîm cymwynasgar yma i chi 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn!

Eich dewisiadau o ran cynllun

Mae gennych dri chynllun i ddewis o'u plith, ac mae pob un o'n cynlluniau yn cynnwys cyfarpar Llinell Gymorth Delta.

1
Cynnig arbennig

Delta CONNECT

AM DDIM tan 31ain Mawrth 2024
Mae CONNECT yn cynnig pecyn cymorth hyblyg gan gynnwys asesiad llesiant, galwadau lles rhagweithiol, help i ail-ymgysylltu â'r gymuned a mynediad at wasanaeth ymateb cymunedol 24/7. Ffoniwch 0300 333 2222 i gael mwy o fanylion neu i gofrestru heddiw
2
Y fwyaf poblogaidd

Llinell Gymorth Delta - Aur

£50 Un-tro (heb gynnwys TAW)
Ac o £17.90 P/M
Ein cynllun mwyaf poblogaidd, sy'n eich galluogi i rannu cost eich cynllun llinell gymorth Delta.
3

Llinell Gymorth Delta - Arian

£275 Un-tro (heb gynnwys TAW)
A £6.26 P/M
Prynu un o'n pecynnau llinell gymorth Delta fel cost unwaith yn unig a thalu ffi fisol fach am fonitro.
4

Llinell Gymorth Delta - Efydd

£275 Un-tro (heb gynnwys TAW)
Prynu un o'n pecynnau Llinell Gymorth Delta fel cost unwaith yn unig.

“Mae fy llinell gymorth wedi rhoi cymaint o dawelwch meddwl i mi a'm teulu.”

“Mae wedi rhoi fy annibyniaeth a'm rhyddid yn ôl i mi.”

“Mae'n wych gwybod bod cymorth ar gael 24/7, 365 diwrnod, os bydd ei angen arnaf rywbryd.”