Cefnogaeth pryd y bynnag bydd ei hangen arnoch

Find Out More

Eich helpu i fyw'r bywyd rydych yn ei ddymuno

Find Out More

Mae ein tîm yma i chi 24/7

Find Out More

Yn eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy

Ble bynnag ydych yn y DU, gall ein ein tîm ddarparu cyfarpar y gallwch ei ddefnyddio yn eich cartref neu du allan fel rhan o'ch trefn ddyddiol. Mae rhagor o fanylion ar gael am y cynlluniau sydd gennym.

 

Sut mae eich Llinell Gymorth Delta yn gweithio?

  • Mae cysylltiad ffôn llinell dir yn well ond nid yw'n hanfodol er mwyn i'r cit allu gwneud galwad i'r ganolfan monitro galwadau pan fydd larwm yn canu. Os nad oes gennych soced ffôn, gellir darparu'r larwm gyda cherdyn SIM sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'ch Wi-Fi cartref ac yn eich galluogi i gysylltu â'n canolfan fonitro neu eich cysylltiadau enwebedig pryd bynnag y bydd angen i chi wneud hynny.
  • Ar ôl i'r larwm gael ei osod, byddwch yn cael larwm gwddf y gellir ei wisgo o amgylch eich gwddf neu ar strap arddwrn. Os oes angen help, pwyswch y botwm a bydd un o'n cynghorwyr yn ateb eich galwad. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar drwy ffonio 0300 333 2222.

Mae cael eich llinell gymorth mor hawdd ag 1-2-3!

1 Dewiswch Eich Cynllun

Dewiswch y cynllun gorau ar gyfer eich anghenion

2 Eich Cyfarpar

Byddwn yn anfon eich cyfarpar o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl ei archebu/prynu.

3 Tawelwch Meddwl

Mae ein tîm cymwynasgar yma i chi 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn!

Eich dewisiadau o ran cynllun

Mae pob un o'n cynlluniau yn cynnwys cyfarpar Llinell Gymorth Delta.

1
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig

Delta CONNECT

£32 ffi gosod
Ac o £6.99 y wythnos
Cofrestrwch ar gyfer CONNECT heddiw i gael pecyn cymorth hyblyg sy’n cynnwys asesiad llesiant, galwadau llesiant rhagweithiol, cymorth a gweithgareddau llesiant, a gwasanaeth ymateb cymunedol 24/7.
2
Digidol

Llinell Gymorth Delta

£50 un-tro (heb gynnwys TAW)
Ac o £5.07 y wythnos
Mwynhewch dawelwch meddwl unrhyw bryd trwy ddefnyddio Delta Lifeline. Gyda dim ond clic, gallwch gael cymorth ar unwaith 24/7, p'un a ydych yn dewis tlws crog sengl neu tlws crog dwbl ar gyfer diogelwch ychwanegol. Fodd bynnag, nodwch nad yw Delta Lifeline yn cynnwys tîm ymateb.

“Mae fy llinell gymorth wedi rhoi cymaint o dawelwch meddwl i mi a'm teulu.”

“Mae wedi rhoi fy annibyniaeth a'm rhyddid yn ôl i mi.”

“Mae'n wych gwybod bod cymorth ar gael 24/7, 365 diwrnod, os bydd ei angen arnaf rywbryd.”