Argyfwng tu allan i oriau

Rhoi gwybod am argyfwng y tu allan i oriau

Llenwch y ffurflen hon os ydych yn rhoi gwybod am argyfwng y tu allan i oriau yn unig. Mae hyn yn cynnwys:

  • Atgyweirio tai*
  • Materion yn ymwneud â'r tywydd fel llifogydd
  • Strwythurau peryglus
  • Problemau ar yr heolydd

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl er mwyn i'n hymgynghorwyr allu rhoi sylw i'ch argyfwng heb unrhyw oedi.

Ni fyddant yn cysylltu â chi oni bai bod angen gwneud hynny, a hynny i sicrhau bod modd cyfeirio ein hadnoddau at fannau eraill i helpu cwsmeriaid eraill sydd angen cymorth brys.

Ar gyfer pob ymholiad arall, defnyddiwch ein ffurflen ymholiad cyffredinol.

*Mae'r ffurflen hon ar gyfer argyfyngau yn unig pan fydd eich awdurdod lleol/cymdeithas dai ar gau, peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon i gyhoeddi di-argyfwng, cysylltwch â'ch darparwr tai yn ystod oriau agor arferol swyddfa.

(Dim bylchau rhwng rhifau)
A ydych yn rhoi gwybod am atgyweiriad tai brys y tu allan i oriau arferol? *