Yn ôl

Cefnogi Byw’n Annibynnol

Bydd CONNECT yn darparu gwasanaeth llinell bywyd / teleofal gwell sy'n cyfuno monitro galwadau, ymateb a chymorth yn y gymuned a hynny mewn modd rhagweithiol.

Cymuned – Gweithio gyda’n gilydd ar draws y gymuned ag amrywiol rwydweithiau cymorth
Opsiynau – Nodi'r opsiynau sydd ar gael i weddu i'ch anghenion a'ch amgylchiadau unigol chi
Ni gyda'n gilydd – Creu ymdeimlad o berthyn a threchu unigrwydd
Ennyn Hunanreolaeth – Eich cynorthwyo i reoli cyflyrau, anableddau ac eiddilwch hirdymor
Cymorth mewn Argyfwng – Sicrhau eich bod yn cael y cymorth iawn ar yr adeg iawn, pan fydd ei angen arnoc
TEC (GofaltrwyGymorthTechnoleg) – Defnyddio pecynnau TEC pwrpasol i wella diogelwch a chynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol gartref

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth a'r taliadau sy'n berthnasol cysylltwch â'n tîm cyfeillgar ar:
0300 333 2222