Yn ôl

Sioe Deithiol Llais Digidol BT

Mae BT yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau galw heibio ledled Cymru er mwyn i gwsmeriaid ofyn unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am y newid digidol.

Mae’n debyg y byddwch eisoes wedi clywed bod llinellau tir yn y DU yn mynd yn ddigidol erbyn 2027, ac efallai y byddwch am wybod mwy am yr hyn y mae hyn yn ei olygu i’ch ffôn cartref, yn enwedig os oes gennych wasanaethau eraill sy’n cysylltu â’ch llinell dir, megis larwm llinell cymorth.

Rhaid i'ch cwmni ffôn wybod pa wasanaethau rydych chi'n eu defnyddio trwy'ch llinell dir fel y gallant eich helpu trwy unrhyw gamau sydd eu hangen i wneud y newid.

Mae BT yn gwahodd eu cwsmeriaid i newid i’w wasanaeth ffôn cartref digidol fesul rhanbarth ac maent yn cynnal nifer o ddigwyddiadau galw heibio i egluro beth yw Llais Digidol, pam fod angen y newid, a beth mae’n ei olygu i chi.

Does dim rhaid archebu lle ymlaen llaw, dim ond dewch draw.

Bydd Llesiant Delta yn ymuno â thîm digwyddiadau Sir Gaerfyrddin i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am y newid digidol a'ch achubiaeth. Maent yn cael eu cynnal:

 • 15 & 16 Ebrill          
  10yb-4yp -    Morrisons Llanelli, Parc Adwerthu Pemberton, Cylchfan Trostre, Llanelli
 • 18 Ebrill          
  10yb-4yp -    Canolfan Arddio Caerfyrddin, Rhiw'r Myrtwydd, Pen-sarn, Caerfyrddin
 • 19 Ebrill     
  10yb-4yp -    Llyfrgell Rhydaman, 3 Stryd y Gwynt, Rhydaman

Mae’r digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ledled Cymru ar y dyddiadau canlynol:

 • 3 Ebrill              
  10yb-2yp -    Llyfrgell Glan-yr-afon, ger Sgwâr yr Alarch, Hwlffordd
 • 3 & 4 Ebrill                 
  10yb-4yp -    Y Sgwâr Coch (ger Waterstones), Y Stryd Fawr, Y Fenni
 • 3 & 4 Ebrill                  
  10yb-4yp -    Morrisons y Drenewydd, Pool Road, Y Drenewydd
 • 5 Ebrill              
  10yb-4yp -    Morrisons y Trallwng, Stryd Aberriw, Y Trallwng
 • 5 & 8 Ebrill                  
  10yb-4yp -    Co-op Pentre-bach, Brown Street, Pentre-bach, Merthyr Tudful
 • 8 & 9 Ebrill                   
  10yb-4yp -    Llyfrgell Dolgellau, Ffordd y Bala, Dolgellau
 • 9 Ebrill              
  10yb-2yp -    Llyfrgell Aberdâr, Green Street, Aberdâr
 • 9 & 10 Ebrill                 
  10yb-4yp -    Morrisons Port Talbot, Parc Diwydiannol Baglan, Heol Christchurch, Port Talbot
 • 10 Ebrill             
  10yb-3yp -    Stadiwm Dinas Caerdydd, Heol Lecwydd, Caerdydd
 • 10 & 11 Ebrill               
  10yb-4yp -    Llyfrgell Porthmadog, Stryd y Llan, Porthmadog
 • 11 Ebrill             
  10yb-2yp -    Llyfrgell Ganolog Casnewydd, Sgwâr John Frost, Casnewydd
 • 11 & 12 Ebrill               
  10yb-4yp -    Canolfan Arddio Dobbies Abertawe, Ffordd Siemens, Bôn-y-maen
 • 15 & 16 Ebrill               
  10yb-4yp -    Morrisons Llanelli, Parc Adwerthu Pemberton, Cylchfan Trostre, Llanelli
 • 15 & 16 Ebrill    
  10yb-4yp -    Morrisons Caernarfon, Ffordd y Gogledd, Caernarfon
 • 17 Ebrill             
  10yb-2yp -    Llyfrgell Dinbych, Sgwâr y Neuadd, Dinbych
 • 17 & 18 Ebrill               
  10yb-4yp -    Morrisons Caergybi, Penrhos, Caergybi
 • 17 & 18 Ebrill               
  10yb-4yp -    Canolfan Arddio Caerfyrddin, Rhiw'r Myrtwydd, Pen-sarn, Caerfyrddin
 • 18 Ebrill             
  10yb-3yp -    Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam
 • 19 Ebrill             
  10yb-2yp -    Neuadd y Dref, Canolfan Alun R. Edwards, Sgwâr y Frenhines, Aberystwyth
 • 19 & 22 Ebrill               
  10yb-4yp -    Llyfrgell Rhydaman, 3 Stryd y Gwynt, Rhydaman
 • 22 & 23 Ebrill               
  10yb-4yp -    Co-op Llanrwst, Stryd yr Aradr, Conwy
 • 23 Ebrill             
  Y Senedd, Caerdydd ar gyfer Aelodau o'r Senedd
 • 24 Ebrill             
  10yb-2yp -    Llyfrgell Bro Ogwr, Canolfan Bywyd Cwm Ogwr, Cwrt Gwalia
 • 24 Ebrill             
  10yb-4yp -    Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro, Sgwâr Albion, Doc Penfro
 • 24 & 25 Ebrill               
  10yb-4yp -    Canolfan Siopa Bay View, Bae Colwyn
 • 25 & 26 Ebrill           
  10yb-4yp -    Llyfrgell Aberteifi, Stryd Morgan, Aberteifi
 • 26 & 29 Ebrill               
  10yb-4yp -    Parc Siopa Prestatyn, Ffordd Llys y Nant, Prestatyn