Yn ôl

Llesiant Delta: tawelwch meddwl ar eich gwyliau haf

Os ydych chi’n bwriadu mynd ar wyliau ond yn poeni am adael eich anwyliaid gartref yr haf hwn, gall gwasanaeth Llesiant Delta CONNECT yn gallu cefnogi a rhoi tawelwch meddwl. 

Beth yw CONNECT?  

Mae gwasanaeth Llesiant Delta CONNECT yn cynnig cefnogaeth 24/7 i deuluoedd ar draws gorllewin Cymru. P'un a yw'n argyfwng gartref neu'n gefnogaeth barhaus i'r rhai mewn angen, mae ein tîm yn barod i helpu. 

Nodweddion allweddol CONNECT:  

  • Ymateb brys: Gall ein tîm ymateb yn gyflym i unrhyw gwymp anniweidiol neu argyfyngau eraill ac mae bob amser ar gael i helpu, ddydd a nos.  

  • Pecynnau TEC wedi'u personoli: Rydym yn cynnig pecynnau amrywiol sy'n cynnwys yr offer Gofal a Alluogir gan Dechnoleg (TEC) diweddaraf fel llinellau bywyd, botwm coch, synwyryddion cwymp, dyfeisiau olrhain GPS, synwyryddion drws, a pheiriannau meddyginiaeth.  

  • Galwadau lles rhagweithiol: Gall y rhain fod yn wythnosol, yn fisol, yn chwarterol, neu pryd bynnag y bydd angen i chi wirio i mewn i sicrhau bod eich anwyliaid yn ddiogel ac yn iach.  

  • Monitro 24/7: Mae ein cynghorwyr wedi'u hyfforddi'n dda i gymryd galwadau brys i chi a'ch anwyliaid. 

Pam dewis CONNECT?  

 Mae CONNECT yn rhoi cyfle i chi archwilio ffyrdd newydd o ofalu am eich anwyliaid. Dyma'r gwasanaeth cyntaf o'i fath yng Nghymru. Mae'r fenter hon yn rhan o waith y rhanbarth i lunio dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol. 

Sut i ddechrau?  

Os ydych chi eisiau cofrestru ar gyfer CONNECT, llenwch un o'n ffurflenni atgyfeirio yma. Gallwch hefyd ein ffonio ar 0300 333 2222 i siarad ag un o'n cynghorwyr a chael gwybod mwy am sut y gallwn helpu i gefnogi eich anwyliaid. Fel hyn, gallwch fwynhau eich gwyliau haf tra'n dawel eich meddwl bod eich teulu'n ddiogel ac yn derbyn gofal da. Mae Llesiant Delta ar gael 24/7, gan ddarparu'r gofal a'r cymorth sydd eu hangen ar eich teulu fel y gallwch fwynhau eich gwyliau gan wybod eu bod mewn dwylo da.