Yn ôl
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig

Delta CONNECT

Gwasanaeth cymorth cofleidio llawn i chi neu'ch anwyliaid, ar gael ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig.

 

Mae CONNECT yn cynnig pecyn cymorth hyblyg gan gynnwys asesiad llesiant, galwadau lles rhagweithiol, cymorth a gweithgareddau llesiant a mynediad at wasanaeth ymateb cymunedol 24/7. 

Ffoniwch 0300 333 2222 i gael mwy o fanylion neu i gofrestru heddiw

£32 ffi gosod
Ac o £6.99 y wythnos

Mae'r cynllun hwn yn cynnwys:

 • Llinell Gymorth Delta
 • Larwm gwddf (ag amrediad cyffredinol o tua 50m)
 • Strap garddwrn
 • Cortyn
 • Monitro 24/7
 • Galwadau lles rhagweithiol wedi'u teilwra i'ch anghenion unigol penodol - gallai hyn fod yn ddyddiol, wythnosol neu fisol
 • Cymorth a gweithgareddau llesiant
 • Mynediad i wasanaeth ymateb cymunedol 24/7 pe bai ei angen arnoch byth
 • Gellir ychwanegu larwm gwddf arall at y cynllun hwn, sy'n galluogi dau unigolyn i elwa ar y pecyn hwn
 • Dim contract penodedig
 • Dim tâl cyfarpar (*Telerau ac Amodau'n berthnasol)

 

Cost:

 • £30.37 y mis (heb gynnwys TAW)
 • £32 ffi gosod (heb gynnwys TAW)

 

Telerau ac Amodau:

 • Nid oes unrhyw ffi offer ar gyfer y Cynllun CONNECT cyn belled â bod yr offer yn cael ei ddychwelyd atom