Yn ôl
Cynnig arbennig

Delta CONNECT

Gwasanaeth cymorth cofleidio llawn i chi neu'ch anwyliaid, ar gael ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig.

 

Mae CONNECT yn cynnig pecyn cymorth hyblyg gan gynnwys asesiad llesiant, galwadau lles rhagweithiol, help i ail-ymgysylltu â'r gymuned a mynediad at wasanaeth ymateb cymunedol 24/7. 

Ffoniwch 0300 333 2222 i gael mwy o fanylion neu i gofrestru heddiw

AM DDIM tan 31ain Mawrth 2024

Mae'r cynllun hwn yn cynnwys:

 • Llinell Gymorth Delta
 • Larwm gwddf (ag amrediad cyffredinol o tua 50m)
 • Strap garddwrn
 • Cortyn
 • Monitro 24/7
 • Galwadau lles rhagweithiol wedi'u teilwra i'ch anghenion unigol penodol - gallai hyn fod yn ddyddiol, wythnosol neu fisol
 • Help i ail-ymgysylltu â'r gymuned leol
 • Mynediad i wasanaeth ymateb cymunedol 24/7 pe bai ei angen arnoch byth
 • Gellir ychwanegu larwm gwddf arall at y cynllun hwn, sy'n galluogi dau unigolyn i elwa ar y pecyn hwn
 • Dim contract penodedig
 • Dim tâl cyfarpar (*Telerau ac Amodau'n berthnasol)

 

Cost:

 • AM DDIM tan 31ain Mawrth 2024
 • Yna o £28.46 y mis os ydych yn dymuno parhau â'r gwasanaeth hwn

 

Telerau ac Amodau:

 • Nid oes unrhyw ffi offer ar gyfer y Cynllun CONNECT cyn belled â bod yr offer yn cael ei ddychwelyd atom ar ôl i'r cynnig am ddim i ben.