Eich dewisiadau o ran cynllun

Mae'r ddau gynllun yn cynnwys Delta Lifeline ar gyfer diogelwch 24/7 a thawelwch meddwl. 

1
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig

Delta CONNECT

£32 ffi gosod
Ac o £6.99 y wythnos
Cofrestrwch ar gyfer CONNECT heddiw i gael pecyn cymorth hyblyg sy’n cynnwys asesiad llesiant, galwadau llesiant rhagweithiol, cymorth a gweithgareddau llesiant, a gwasanaeth ymateb cymunedol 24/7.
2
Digidol

Llinell Gymorth Delta

£50 un-tro (heb gynnwys TAW)
Ac o £5.07 y wythnos
Mwynhewch dawelwch meddwl unrhyw bryd trwy ddefnyddio Delta Lifeline. Gyda dim ond clic, gallwch gael cymorth ar unwaith 24/7, p'un a ydych yn dewis tlws crog sengl neu tlws crog dwbl ar gyfer diogelwch ychwanegol. Fodd bynnag, nodwch nad yw Delta Lifeline yn cynnwys tîm ymateb.