Yn ôl
Manylion defnyddwyr llinell gymorth
(Dim bylchau rhwng rhifau)
(Dewisol)
(Os oes gan y person sy'n defnyddio'r offer / gwasanaeth unrhyw gyflyrau meddygol hirdymor neu unrhyw anabledd rydych yn talu dim TAW am ein gwasanaeth. Crynhowch y cyflwr, meddyginiaeth neu anabledd sy'n eithrio'r defnyddiwr gwasanaeth.)