Yn ôl
Digidol

Llinell Gymorth Delta

Tawelwch meddwl drwy wasgu botwm.

£50
Ac o £5.07 y wythnos

Gwasgwch fotwm a chewch gymorth ar unwaith.

Mae'r cynllun hwn yn cynnwys:

 • Llinell Gymorth Delta
 • Larwm gwddf (ag amrediad cyffredinol o tua 50m)
 • Strap garddwrn
 • Cortyn
 • Monitro 24/7
 • Gwiriad System Flynyddol
 • Gellir ychwanegu larwm gwddf arall at y cynllun hwn, sy'n galluogi dau unigolyn i elwa ar y pecyn hwn
 • Dim contract penodedig
 • Dim tâl cyfarpar (*Telerau ac Amodau'n berthnasol)

 

Cost:

 • Tâl misol: £22.03 (heb gynnwys TAW) Tâl unwaith yn unig am osod y cyfarpar: £50 (yn daladwy yn y taliad cychwynnol) (heb gynnwys TAW) neu £35 os ydych yn byw yn Sir Gaerfyrddin, ffoniwch ni ar 0300 333 2222.

neu

 • Tâl misol gyda dau larwm gwddf: £26.99 (heb gynnwys TAW)
  Tâl unwaith yn unig am osod y cyfarpar: £50 (yn daladwy yn y taliad cychwynnol) (heb gynnwys TAW)

Telerau ac Amodau

TAW – os oes gan y person sy'n defnyddio'r offer/gwasanaeth unrhyw gyflyrau meddygol hirdymor neu unrhyw anabledd, nid oes angen i chi dalu TAW am ein gwasanaeth.

*Nid oes tâl am gyfarpar yn y Cynllun Prydles Fisol. Cyhyd ag y bydd y cyfarpar yn cael ei ddychwelyd atom, byddwn yn atal eich taliadau ac yn ad-dalu unrhyw arian sy'n ddyledus i chi.